NYHEDER

Sidst opdateret d. 2021-09-16 Kl. 13:15


SKAGEN ANTENNELAUG

GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes hermed til Generalforsamling

tirsdag d. 12-10-2021 kl. 19:30

i Skagen Kultur og Fritidscenter (ved cafeteriet)

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før ordinær generalforsamling.

 

INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMERNE TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN:

 

Kurt Rønne
Lillesøvej 15B
8660 Skanderborg 

Skagen Antennelaug. Skanderborg d. 150921

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen den 12. Oktober 2021

Det påhviler foreningen altid at sikre sig, at man har en korrekt hjemadresse og evt. en mailadresse på foreningens medlemmer således,
at man sikrer sig kommunikation og evt. regninger kommer det rette sted hen.

BEGRUNDELSE.
Vi ejer en bolig Hedevej 33, 9990 Skagen
Vi havde fået antenneforeningen til at hjælpe med indstallation af en crome cast, vi bad om hjælp og fik hjælp af en superdygtig medarbejder fra foreningen.
Arbejdet blev udført den 16. Juli 2021. Da vi blev tilsluttet for 5 Âr siden var der en ligeså fantastisk service, hvor vi fik flyttet rundt på indstallationen.
Vi har ikke været i Skagen flere måneder og kom derop igen den 12. sept. Som vanligt forsøgte vi og komme på nettet, det kunne ikke lade sig gøre.
Vi fandt så i postkassen tre regninger den sidste med en rykker. Vi opdagede så, at der var lukket for signalet.
NÂr man ikke er den helt store nørd til edb er det svært og få Âbnet igen.
Regningen var steget fra 285 til 385 og samtidig en trussel om den ville sendes til inkasso. Vi skylder aldrig nogen noget, så det var lidt af en mavepuster.
Jeg betalte omgående de 385,- den stigning kommer vi nok over. Vi har ikke haft en chance for at betale, når man ikke sender regningen hjem til os.
Det undrer mig lidt man ikke har mailadressen, så vidt jeg husker fik jeg regning pr. mail da vi købte huset i 2017.

Med venlig hilsen
Kurt Rønne
Skanderborg

 

INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMERNE TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN:

 Med venlig hilsen

Bestyrelsen

  


 

 

NYE HØJERE INTERNET HASTIGHEDER - SAMME PRIS

Skagen Antennelaug øger igen Internet hastighederne til medlemmernes fordel:

100/100 Mbit = 145,00 kr. pr. måned
150/100 Mbit = 180,00 kr. pr. måned
200/100 Mbit = 215,00 kr. pr. måned
250/100 Mbit = 250,00 kr. pr. måned
300/100 Mbit = 285,00 kr. pr. måned
550/100 Mbit = 320,00 kr. pr. måned

Hastighedsforøgelsen er sket d. 2020-11-16

God fornøjelse.

 


 

TV2 PLAY

TV2 DANMARK ÆNDRER REGLER FOR TV2 PLAY
Pr. 2021-01-01

 

TV2 Danmark ændrer købsreglerne for TV2 Play til kun, at kunne købes på følgende vilkår

TV Pakke 1 + TV2 Pakken

TV Pakke 2 + TV2 Sport og TV2 Sport X tilvalgt A la Carte

TV Pakke 3

Der ud over stiger TV2 Play pr. 2021-01-01 til 38,00 kr. pr. måned

OBS. OBS. OBS.
Medlemmer der ikke opfylder ovenstående krav vil pr. 2021-01-01 opleve, at TV2 Play produktet lukker.

For ikke at få lukket TV2 Play produktet, opfordres medlemmer, der ikke opfylder ovenstående krav til, at kontakte kontoret for OP eller NEDGRADERING af TV2 Play produktet.

 

Vi beklager genen

 


 

KONTINGENT

Kontingent for perioden 01-07-2021 til 30-09-2021

TV Pakke 1 =  99,00 kr. pr. måned.
TV Pakke 2 = 415,00 kr. pr. måned.
TV Pakke 3 = 615,00 kr. pr. måned.

Bestyrelsen