NYHEDER

Sidst opdateret d. 2021-11-24 kl. 12:50


Referat af

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

2021-11-23

DAGSORDEN
Formanden bød velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling og gik over til første punkt på dagsordenen.

1. VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen foreslår Forretningsfører: Per Sørensen

Per Sørensen blev valgt som dirigent.

Ekstraordinær Generalforsamling er indvarslet på
Skagen Antennelaugs hjemmeside 25-10-2021
Infokanal 25-10-2021
SkagenAvis.DK 27-10-2021

Dirigenten konstaterede at den Ekstraordinære Generalforsamling var lovlig indkaldt.
Indkaldelsen blev enstemming godkendt af de 9 stemmeberettigede.


2. INDKOMNE FORSLAG
Endelig behandling af bestyrelsens forslag til ændring af
vedtægtens § 5.

Hæftelse
§ 5.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for laugets forpligtelser.
Medlemmerne er alene hver især forpligtede til at indbetale dels den fulde tilslutningsafgift, jfr. paragraf 3, dels det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Det påhviler, til enhver tid, det enkelte medlem, at holde Skagen Antennelaugs kontor informeret om, hvor medlemmet ønsker sin kontingentopkrævning tilsendt / leveret.
Hvis Skagen Antennelaugs kontor ikke har fået anden information, vil kontingentopkrævningen blive tilsendt installationsadressen.
Bestyrelsen fastlægger til enhver tid kontingentopkrævnings mulighederne.

Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægtens paragraf 5 blev enstemmig endelig godkendt af de 9 stemmeberettigede.


3. EVENTUELT

Forretningsfører Per Sørensen omtalte kort igen de ret markante Viasat prisstigninger pr. 01-01-2022. Mere info om det senere.

Forretningsfører Per Sørensen informerede om de nye tiltag vedrørende Internet hastigheder. En fordobling af Downstream Internet hastighederne er på vej, uden ekstra omkostninger for medlemmerne.

Info om at Skagen Antennelaug, lige nu, er i gang med at udskifte ALLE Internet modemmer.
I første omgang vil Skagen Antennelaug gerne have udskiftet modem typerne:
EPC3010 - EPC3212 - EPC3925 - EPC3928
Har du et af ovennævnte modems, må du meget gerne komme ud på kontoret, og få det skiftet til den nyeste type, der er væsentlig hurtigere, og dækker bedre Wifi mæssig.
Det koster ikke noget at få et nyt modem.
Modem typen EPC3940, 3 forskellige typer, er den næst nyeste modem type, og skal først skiftes efter de andre modem typer er udskiftet.

Et medlem spurgte om det var muligt at få nogle af de Tyske TV kanaler, med underholdningsprogrammer, i HD i stedet for SD billed kvalitet. Skagen Antennelaug tekniker undersøger om det er muligt.

 Der var 2 medlemmer der gerne ville se huset. Huset blev fremvis for de 2 medlemmer.


Til sidst takkede Formanden for deltagelsen.


  KONTINGENT

Kontingent for perioden 01-10-2021 til 31-12-2021

TV Pakke 1 =  99,00 kr. pr. måned.
TV Pakke 2 = 421,00 kr. pr. måned.
TV Pakke 3 = 621,00 kr. pr. måned.

Bestyrelsen