NYHEDER

Sidst opdateret d. 06-04-2018 KL. 14:00


 

SKAGEN ANTENNELAUG INDKALDER HERMED TIL

GENERALFORSAMLINGEN

Tirsdag 24. April 2018

I Skagen Kultur og Fritidscenter ved Cafeteriet

kl. 19:30

Med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før ordinær generalforsamling. 

MVH
BESTYRELSEN 

 


 

KONTINGENT

Kontingent for perioden 01-04-2018 til 30-06-2018 er nu udsendt:

TV Pakke 1 =  97,00 kr. pr. måned.
TV Pakke 2 = 355,00 kr. pr. måned.
TV Pakke 3 = 564,00 kr. pr. måned.

Kontingentet er steget en smule i TV Pakke 2 + 3, primært på grund af Viasat stigninger. 

Bestyrelsen