Sidst opdateret: 2021-03-25 kl. 14:45


 

SKAGEN ANTENNELAUGS

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2021 UDSÆTTES

Da Statsministeren / Myndighederne har lukket Danmark ned på grund af Corona krisen,
og da man ikke må forsamles i grupper over 10 personer, har bestyrelsen for Skagen Antennelaug besluttet følgende:

Ordinær Generalforsamling, der efter vedtægten skal afholdes inden udgangen af april måned 2021
udsættes til bedre tider efter Corona krisen.

Så snart myndighederne igen tillader større forsamlinger, indkaldes der snarest derefter til
Ordinær Generalforsamling.

Indkaldelse vil ske med varsel ifølge vedtægten.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


 

REFERAT AF SKAGEN ANTENNELAUGS
GENERALFORSAMLINGEN

Tirsdag 25. august 2020

I Skagen Kultur og Fritidscenter ved Cafeteriet
kl. 19:30


Med følgende dagsorden:


Formanden bød velkommen, og gik over til først punkt på dagsorden

1.    Valg af dirigent.

Jens Jørn Bindslev Ryttervej 42 blev valgt som dirigent.

Dirigenten Informerede om at Generalforsamlingen egentlig skulle have været afholdt inden udgangen af april måned 2020.
Generalforsamling var blevet udsat på grund af Corona Virus indtil i dag hvor det er lovligt at forsamles med 100 personer.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt via Skagen Onsdag, Infokanalen og Skagen Antennelaugs hjemmeside.

Bestyrelsesmedlem Jarl Sørensen blev udpeget som Referent.

Der var fremmødt 21 stemmeberettigede medlemmer.

 

2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år.

Formanden Henning Lyk aflagde beretning på bestyrelsens vegne for året 2019.

Bemærkninger til beretningen:
Der var ingen bemærkninger fra medlemmerne.
Beretningen blev taget til efterretning med applaus.

 

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

Kassereren Jens Peter Jacobsen fremlagde regnskabet for året 2019.

Bemærkninger til regnskabet:
Der var ingen bemærkninger fra medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt enstemmig, med applaus.

 

4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kassereren Jens Peter Jacobsen blev genvalgt med applaus.
 Bestyrelsesmedlem Jarl Sørensen blev genvalgt med applaus.

 

6. Valg af suppleanter.

1. Suppleant Jens Jørgen Bindslev Ryttervej 42 blev genvalgt med applaus
2. Suppleant Bruno Juel Pedersen Ryttervej 19 blev valgt med applaus.

 

7. Valg af revisor.

Beierholm Skagen Afdelingen blev genvalgt som revisor.

 

8. Eventuelt.

Forretningsfører Per Sørensen orienterede om følgende emner:

 Xee kanalen fra Yousee. Allente oplyser at SA ikke kan købe denne kanal.
DR3 + DR K + DR Ultra. Nedlagt af Danmarks Radio.
Højere Internet hastigheder / Prisændringer.
Internet i bero.
30 Radiokanaler på TV. Tages fra Internettet og kan svinge lidt i kvalitet.
Kodet TV Pakke 1 via Coanx.

 

Skagen Antennelaugs Fokuspunkter for 2020 er følgende:

Udskiftning af allerede skiftede fordelere med fejl.
At udvide Skagen Antennelaugs fibernet til 40 noder. Multi Giga bit hastigheder.
Færdigprogrammering af ny modem type CGA4233.
Udskiftning af ca. 1200 modem af typen EPC3925 til CGA4233. Giga bit hastigheder.

Focus på medlemmernes husinstallationer. Ikke HF tætte.
Produktion af nye DVU filtre, for at undgå forstyrrelser på Internettet fra husinstallationer.

Arbejde på forsat at være den største Internet udbyder i Skagen.

Altid at lytte til medlemmernes ønsker.

Konsolidering af Skagen Antennelaug til fremtiden.

 

Generalforsamlingen sluttede 20:41


MVH
BESTYRELSEN


Referent Jarl Sørensen / Per Sørensen