INTERNET DRIFTSSTATUS
Opdateret: 03-06-2018 kl. 01:00


 

EKSTRAORDINÆR TELEFON SUPPORT

Den 12-06-2018 kl. 08:00 blev Skagen Antennelaugs nye Post system sat i drift.

Dette har afstedkommet ekstra stort præs på support telefonen, så

DERFOR

er support telefonen ekstra åben Onsdag d. 13. juni og Torsdag d. 14. juni i perioden:

09:00 - 18:00

Vi beklager genen.

 


 

Opdateret d. 12-06-2018 kl. 8:00

Nyt Post system er sat i drift.

Hvis der ikke kan modtages eller sendes mail, skal der kontrolleres, at postprogrammet anvender følgende:

Server til indgående post (POP3) skal anvende port 995

Server til indgående post (IMAP) skal anvende port 993

Begge skal anvende SSL/TLS som kryptering.

Server til udgående post skal anvende port 587. Kryptering sættes til "SSL/TLS" og hvis dette ikke virker til "Auto".

Se evt. vejledning for Outlook 2016

 


   

Nyt Post System

Fra 01-07-2018 anvendes der, på Internettet, nye sikkerheds systemer / Protokoller i Post Systemer / På Post Servere.
På grund af dette, har Skagen Antennelaug udviklet et nyt, mere sikkert, og forbedret Post System.
Det nye Post System er bagud kompatibelt, og kan både køre POP3 og IMAP, så de fleste af medlemmerne behøver ikke at foretage sig noget.

Medlemmer der ønsker at gøre brug af det smartere IMAP system, kan omkonfigurere deres mailklienter til at bruge IMAP. IMAP systemet er smartere at anvende i forbindelse med mails på flere enheder.
Hjælp til opsætning af IMAP kan fås ved henvendelse til kontoret. Tag PC'en med på kontoret.

Alle nuværende mail's, i det gamle Post System, vil blive overført til det nye Post System.

Medlemmer der anvender WEB Mail ( post.skagennet.dk ) vil se et andet og forbedret WEB Interface.
Skulle være forholdsvis nemt at gå til.

Det nye Post System vil blive sat i drift startende d. 12-06-2018 kl. 00:15 ->

Skagen Antennelaug håber på, at alt går godt, og satser på, at det nye Post System er i fejlfri drift d. 12-06-2018 kl. 08:00. Det kan trække yderligere ud.

I ovennævnte periode er det ikke muligt at anvende (sende og modtage) det gamle Post System eller det nye Post System.

Skulle der, mod forventning, opstå problemer, er man naturligvis altid velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 98446575 i kontortiden.
Skagen Antennelaug anmoder om medlemmernes tålmodighed og forståelse, så teknikerne kan få ro til at få det nye Post System til at køre 100%.
Som sagt kan der jo desværre altid opstå uforudsete ting, der tager lidt længere tid at løse.

 

Vi beklager genen, men det nye Post System er en nødvendighed, og skulle jo gerne være til det bedre for medlemmerne.

 


 

TV og Internet forstyrrelser

Skagen Antennelaug omkobler, i perioden 22-05-2018 kl. 01:00 - 06:00, nogle 230V installationer i hovedstationen.

I den forbindelse kan der opstå korte afbrydelser i TV og SkagenNet Internet forsyningen.

Vi beklager genen.

 


 

 

TV og Internet forstyrrelser

Skagen Antennelaug går nu igen igang med at renovere resten af anlægget.

 

Dette afstedkommer korte afbrydelser i dagtimerne fra 08:00 - 18:00.

 

Skagen Antennelaug bestræber sig på at afbrydelserne er så korte som muligt.

Renoveringen vi foregå hen over hele sommeren. Der satses på at være færdig slut oktober 2018.

 

Vi beklager genen.