DER INDKALDES HERMED TIL GENERALFORSAMLINGEN
Tirsdag 25. April 2017

I Skagen Kultur og Fritidscenter ved Cafeteriet

kl. 19:30

Med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før ordinær generalforsamling.

 

MVH
BESTYRELSEN